Lisbet Gemzell

Tal- och röstpedagog

I 40 år tid har jag undervisat i röst – tal – sång. I det arbetet har jag haft förmånen att träffa många olika sorters människor. Det har varit präster, politiker, affärsmän, säljare, telefonister, arbetssökande, studerande, journalister på radio och TV och många fler. Alla har arbetat med sin röst och sitt framförande och med det - livet självt. Man går på nya upptäcktsfärder varje dag.


Jag började som skådespelare. Min utbildning fick jag i Wien på Max Reinhardt Seminar. Efter det har jag spelat teater i Tyskland, Finland och Sverige. Redan tidigt blev jag intresserad av röst och framförande, lärde mig själv och undervisade andra. Jag hade redan innan min formella utbildning en stor fast kundkrets, i vilken Lärarhögskolans talpedagogikutbilning ingick. År 80 – 81 gick jag sedan den utbildning där jag varit anlitad på som lärare.Redan från början utvecklade jag en egen metod. Som skåde-spelerska i står gestaltning för mig i centrum. Gestalt-ningen börjar med andningen, fortsätter sedan i kroppen och kommer fram i rösten. Hela människan är med när man kommunicerar – det är kärnan i min metod. Under ett uppdrag, med grupper av skolbarn märkte jag hur barnen släppte loss med röst- rytm och rytmen blev en viktig del av min metod. 1989 startade jag mitt företag Röst och Rytm.Harakersgatan 14   723 43 Västerås   Tel 021-30 25 30 Mobil 070 7701122    Mejl lisbet@rostochrytm.se