Läromedel

När jag ser på de läromedel jag givit ut ser jag tidens gång i teknikens utveckling.  "Leka med rösten - Leka med språket" är på kassettband. Sedan kom kursen, ”Gör din röst hörd”, som sändes UR. Därefter gjorde jag ytterligare en kurs på UR  ”Tala - gör din röst hörd,” båda dessa kom ut i  videoform. Till den senare hörde boken "TALA, gör mer av dig själv” Boken säljer jag fortfarande till reapris.När jag undervisade en förstaklass regelbundet gjorde jag helt nya övningsprogram. Med lekens hjälp släppte barnen och jag loss i röst - rytm och rörelseövningar. Den pedagogiken tog jag sedan med mig till vuxenvärlden. När kroppen och rösten tillsammans bryter sina invanda mönster och får vila i olika rytmer når man resultat.Kerstin Melander på Radio & TV Hälsan tog jag kontakt med när jag började få många uppdrag på SR och SVT. Här satte plötsligt också någon annan rytmen i centrum! När Kerstin utgick ifrån kroppen utgick jag från rösten. Allt det som jag känt och tyckt gällande kroppens rytm och rörelse fick jag nu bekräftat. Vi arbetade tillsammans och Kerstin som med sin kom-petens har fördjupat min kundkap om hur kroppen fungerar. Tillsammans har vi gett ut ett utbildnings-paket "Hälsa och kommunikationen med Röst, Rytm och Rörelse-metoden". Den finns att köpa på två cd-kivor


Nu har jag återigen börjat med lågstadiebarnen gen-om att ge ut en saga om elementen. Med "Landet låångt borta och nära" upplever barnen att de har inneboende resurser att förstå sig själva och sin omvärld. Vi sjunger, rör oss, lyssnar inåt och utåt och fantiserar. Nu har jag gett ut en helt interaktiv läromedel utan vare sig kassettband, videoband eller cd-skivor. Nu finns den att köpa från Goog Learnings hemsida. 


På samma ställe kan man hämta det talövnings-program jag gjort och som man kan ta med sig med telefonen.

Röst, Rytm & Rörelsemetoden har jag utvecklat tillsammans med Kerstin Melander, ergonom och leg.sjukgymnast.


Priser

Hela paketet 480:-
Del 1 Kerstin Melander 300:-
Del 2 Lisbet Gemzell 240:-


Beställ via e-post

Röst- och talövningarna finns lätt tillgängliga i din Smartphone och på din dator. Du använder dem när det passar dig bäst, på morgonen, i bilen, mellan mötena. Övningarna är roliga, utmanande och effektiva!


Harakersgatan 14   723 43 Västerås   Tel 021-30 25 30 Mobil 070 7701122    Mejl: lisbet@rostochrytm.se