Lisbet Gemzell

  • Född Sverige och har sång- och teaterutbildning från Max Reinhardt Seminar i Wien.
  • Har gjort teater, film och TV i Tyskland, Sverige och Finland.
  • Studerat till talpedagog vid Lärarhögskolan i Stockholm.
  • Gjort läromedlen: "Leka med Rösten" "Leka med Språket" och den nya kursen "TALA".
  • Undervisat i grundskola, på gymnasium,
    vid Teaterhögskolan, Lärarhögskolan och nu på retorikkurserna vid Södertörns och Mälardanens högskolor samt Örebro universitet. .
  • Undervisar bl.a. företagsledare, präster, telefonister och guider.
  • Anlitas av Sveriges Radio och TV för TV- progam och intern undervisning.