Tala med Lisbet
tal

När du tränar rösten måste du träna med hela ditt jag för att uppnå resultat. Alltså med kropp - röst - intellekt - känsla.
   För att tala bra måste du få en balans mellan andning - rytm - röst.
   A
llt bygger på att ha en bra rytm, dvs att kunna spänna - slappna av och känna balansen där-emellan. Rytmen ska du uppleva både i kroppen och rösten. Först måste du träna "stort" så att du hör och känner vad som sker i kroppen och rösten.

Lisbet talar om De fyra element
Från "Vid dagens början", SR P1 110915

Lisbet sjunger sin egen dragsolsblues.
(Dragspel Boppen Karlström)

Övning 1: Slappna av
Att lära sig att spänna och slappna av i kropp och röst är grundförutsättningen för att kunna gå vidare.

Övning 2: Hitta dina olika röster
Att höra och känna skillnaden mellan sin vanliga dialogröst -
stora torget rösten och framföranderösten. Praktiskt taget alla människor som inte lärt sig att tala gör framträdanden med dialogrösten, den räcker inte. Lär känna dina dolda röstresurser!

Övning 3: Variera rösten
Du måste kunna tala på olika sätt och känna och höra detta. Skoja och lek med rösten - först då blir du fri och bestämmer själv hur det ska låta.

Slutligen glöm inte att du måste träna - träna - t r ä n a! Spela in din röst och låt någon annan lyssna på dig.

"När man släpper loss sin kropp i röst och rytm blir man fri och får mycket lättare att börja tal! Retorik borde bli ett ämne som varje skola skulle ha."

Lisbet Gemzell