När jag känner att andningen går genom hela kroppen då får jag kontakt med jorden, mig själv, himmelen och världen runt omkring mig. Det är precis det som händer när jag gör min röst- qigong varje morgon. Först är rösten med och jag känner hur spänningar släpper. Hur det låter? Det gör det-samma! Kroppen vibrerar och jag blir fri! När jag sedan gör rörelserna flödar andningen genom mig och jag kommer i rytm med mig själv och min omgivning. 


Att jobba med röst är fascinerande och ju mer jag jobbar med röst desto intressantare blir det. Med min teaterbakgrund blev det perfekt att få ta sig an människor och lära dem hantera sin röst, tala och uppträda.  När hela människan är med lär man sig bättre. Eftersom rösten är känsla måste man jobba med gestaltning.


Röstens musik och jag far i väg 

Inåt och utåt 

Jag tonerna klär

I olika dräkter smala och långa 

Ja livets alla skiften vill jag fånga 

Släppa och fånga igen

det tar aldrig slut

rösten är min bästa vän.

Toner strömmar upp genom jorden 

Kommer ner från himlen och orden 

dom trillar både hit och dit

Det är underbart och jag är fri -fri -fri


Ordet prestera det har jag slängt bort

Det tittar på mig men jag säger helt kort

Jag struntar i dig du får göra vad du vill

Och besvära mig inte så länge jag finns till

på jorden ska jag dansa och sjunga

med rösten genom kroppen och orden från min tunga.

Lisbet talar om rösten


Harakersgatan 14   723 43 Västerås   Tel 021-30 25 30 Mobil 070 7701122    Mejl: lisbet@rostochrytm.se