Sagan om elementen

Text från Good Learnings presentation:


"Landet låångt borta och nära” är en interaktiv saga för barn av Lisbet Gemzell, en av Sveriges mest erfarna röstpedagoger. Hon arbetar med andning, röst, hållning, kroppsspråk och kommunikation. Läromedlet följer kursplanerna i musik, bild och svenska, årskurs 1-3. ) Det passar utmärkt för upplevelsebaserat och problem-baserat lärande. En utförlig lärarhandledning ingår. Sagan ”Landet låångt borta och nära” är en berättelse i genren Fantasy. Den centrala konflikten behandlar kampen mellan ont och gott. Sagan handlar även om frihet och hur viktigt det är att använda sin fantasi och känna livsglädje. Genom de fyra elementen – jord, eld, luft och vatten – uppmärksammas naturen och vikten av att respektera och njuta av jordens resurser. Läromedlet är ett konstnärligt material med sångtexter, noter, musik, sagoberättelse och video. Du som lärare kan hjälpa dina elever att använda sin fantasi och utvecklas genom eget skapande. Eleverna lär känna sig själva bättre och upptäcker sina resurser. Övningarna hjälper barnen att bygga en bra självkänsla och förstå skillnaden mellan sitt eget jag och omvärldens för-väntningar på deras personlighet vad gäller intressen, kön och bakgrund.Harakersgatan 14   723 43 Västerås   Tel 021-30 25 30 Mobil 070 7701122    Mejl: lisbet@rostochrytm.se